PSİKOTERAPİ & SOSYAL HİZMET

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Psikoterapist Kimliği

Psikoterapi veya bireysel danışmanlık hastanın yaşamsal sorunlarını çözmek amacıyla terapist ile kurulan planlanmış bir ilişkiyi ifade eder. Hedef, bireyin refahını arttırmaktır. Terapistler , danışanın veya danışanların ruh sağlığını normalleştirmek için onlarla diyalog ve iletişim kurarlar.

Psikoterapi farklı nitelikler taşıyan uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilir: Bunlar psikiyatri, klinik psikoloji, sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal hizmet gibi alanlardan gelenler olabilir. Avrupa ve Amerika’da psikoterapi uygulamaları sadece psikologlar ve psikiyatristlerin tekelinde değildir ve giderek artan bir şekilde bağımsız bir meslek olma yolundadır.

Bazı yazarlara göre sosyal hizmet, sağlık hizmetleri alanında psikiyatriyi gölgede bırakmıştır. Psikiyatrinin sağlık hizmetlerindeki rolü ve kapsamı daralmakta, sosyal hizmetin rolü ve kapsamı genişlemektedir. Sosyal Hizmet, Amerika’da ruh sağlığı hizmetlerinde en çok talep edilen alan konumundadır.

Psikoterapi uygulamalarının sosyal hizmet içinde yer alması konusu halen tartışma konusu olsa da, Amerika Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) 1984’de psikoterapiyi sosyal hizmetin bir uzmanlık alanı olarak resmen kabul etmiştir.

​© 2023 by

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now